ITMAKARNA.SE

MÅLET MED VÅRA ÅTGÄRDER ÄR ATT LÖSA DITT PROBLEM

VÅRA SÄKERHETSTJÄNSTER

KAMERABEVAKNING

Grunden i våra företag och bostadsrättsförenings säkerhetslösning är ett noga utvalt eller specialanpassat företagslarm mot inbrott och skadegörelse. Hos oss får du ett upplägg som är lätthanterligt för alla som ska ha tillgång till lokalerna – och som håller övriga på avstånd.
installerar och supportar kamerasystem för alla behov. Vi installerar kameror i butiker, kontor, garage, bostadsrättsföreningar, miljöstationer mm. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och offert på ett system som passar just era behov. Vi har erfarenhet av flera av de största tillverkarna på marknaden.

Affärsnytta med kamerabevakning

Affärsnytta med kamerabevakning

  • Ökad säkerhet för personalen
  • Förebygger brott
  • Motverkar skadegörelse (avskräckande)
  • Sänkta försäkringskostnader
  • Minskat svinn från butik, lager samt vid kontanthantering
  • Säkerställer bevis vid inbrott/rån

Filminspelning & Områdesbevakning

En uppskattad och eftertraktad tjänst där vi genom ökad synlighet både förhindrar och avbryter pågående brottslighet eller förhindrar intrång på området, Vi går igenom området tillsammans med er och bestämmer utefter givna parametrar hur områdesskyddet ska sättas upp och vad som krävs i det specifika fallet.

Denna typ av allmän rondering är vanlig vid större produktionsfaciliteter, Produktioner som filminspelningar, evenemang eller där säkerheten ska finnas utanför den omedelbara närheten till den aktivitet / verksamhet ni bedriver.

Avskräcka inkräktare

Syftet med områdesskyddet är att avskräcka inkräktare som försöker ta sig in på området till fots eller bil, Vid större event rekommenderar vi komplettering med kamerabevakning.
Rekommenderad kombination till områdesbevakning kan vara kameraövervakning, Vi utför oftast rondering av området både till fots och med bil.

Kundanpassat skydd

Med en mobil kameralösning om det finns behov av en snabb och tillfällig säkerhetslösning. Den här lättinstallerade och fjärrstyrda lösningen kombinerar olika typer av kameror med detektorer, belysning, högtalare, bildtagning och ett IP-kommunikationssystem. Den mobila kameran är uppkopplad mot larmbordet och förhindrar, upptäcker och avskräcker inkräktare på objektet.

Vilka typer av övervakningskamera finns det?

Det finns ett stort utbud av kameror i dag. Från vanliga övervakningskameror till intelligenta värmekameror. För dig som ska ha en kamera för övervakning kan det vara överväldigande att sätta sig in i tekniken. Vi på IT Makarna hjälper er gärna med att välja rätt övervakningskamera. Vid val av kamera finns det en del tänka på, som kvalitet, nätverksanslutning, optik med mera. Vår utgångspunkt är alltid kundens behov – det är onödigt att skaffa övervakningskameror med en teknik som är långt över ändamålet.

Vi erbjuder ett brett utbud av kameror och övervakningssystem som du kan knyta till din anläggning för analys och uppföljning. Smarta kameror kan underlätta och även ersätta bemanning i vissa fall, då väktare inte behövs i lika stor utsträckning. På så sätt kan de fungera väldigt kostnadseffektivt.

Kameraövervakning i kombination med exempelvis rondering och larmryck är utan tvekan det bästa sättet att motverka inbrott, stöld eller skadegörelse och ger möjlighet att kunna agera proaktivt och innan brottet sker.

Möjlighet för kameraoperatörer att följa kameror i realtid och på så sätt kunna styra polis och väktare till platsen.

Även möjlighet till lagring av kameramaterial som bevisföring och identifiering är något vi kan hjälpa dig med.

Kamera Tjänster

Värmekamera
Vi erbjuder kompletta fasta kamerapaket för anslutning mot 3G & 4G-nätet. Detta inkluderar 3G router, FLIR värmekamera, VideoIQ enkoder, inbyggd inspelning, avancerad videoanalys och program för din dator. Vi är både installatör och återförsäljare.
IntSecurity Alive
Hostingtjänst av kameror – Observit AVHS, uppkoppling av Axis-kameror via en enkel och säker uppkoppling till molnet. Ni får en färdig webbaserad programvara som fungerar med alla operativsystem. Ni kan även använda kompletterande applikationer, till exempel till en smartphone.
Högtalarutrop
Med hjälp av en Högtalare kan våra operatörer kommunicera från kameracentralen med till exempel en obehörig person som befinner sig inom ett övervakat område.
Spårsändare
Spårsändaren system för spårning. Denna spårsändare kan gömmas i exempelvis motorcyklar, bilar, maskiner, containers, trailers och lastbilar.
Kamerarondering
Med tjänsten Surveillance får ni en mycket kostnadseffektiv övervakning med strategiskt placerade intelligenta kameror som styrs av våra operatörer.
Fjärrstyrning
Från vår kameracentral kan vi sköta öppning och stängning samt kontroll vid in- och utpassering.
Övervaka själv
Med dagens teknik kan du kontrollera ditt larm-, kamera- och passersystem med hjälp av applikationer. Dessa fungerar både på smartphone och surfplatta, samt PC och Mac.
Hosted video
Hosted Video är en videotjänst över internet. Installationstiden är minimal, och du slipper lagra inspelat material på plats. Istället blir vi dina servicetekniker i molnet, vilket innebär kostnadseffektiv och enkel videoövervakning via internet.

Vilka regler gäller för installation

I maj och augusti 2018 har reglerna för kamerabevakning ändrats. Först kom dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen. Färre måste söka tillstånd men det ställs krav på att den som vill kamerabevaka ser till att följa de nya reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Privat verksamhet

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte söka tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det innebär i korthet att inga andra personuppgifter lagras tillsammans med inspelat material, ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet, uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem samt att inspelat material inte sparas i onödan utan raderas efter en viss tid.
Kontakta oss så hjälper vi er att sätta upp nödvändig dokumentation som krävs.

kamerainstallation

Kamerainstallation med fördelar. Behöver du ha koll på din verksamhet och behöver du känna dig säker och trygg när du inte är på företaget? Då är kameraövervakning av verksamhetens lokaler eller företagets produktion rätt lösning för dig. IntSecurity kan skräddarsy kameraövervakningssystem efter dina och företagets behov.

Övervakning anpassat enligt kundbehov

För oss berättar du vad du behöver inom olika typer av installationer och vi kommer med lösningar, som vi sedan tillsammans anpassar efter dina behov.
Vi kan alltid garantera dig en pålitlig kameranläggning som gör att du och ditt företag kan lita på, Du kan med våra installationer känna trygghet och pålitlighet till att ha en bra anläggning för din övervakning.

Genom uppkopplade trygghetskameror utför vi visuella schemalagda ronder, verifierar vid larm, samt tar emot videosekvenser som är skapade av kameror med intelligent videoanalys.

TRYGGHETSTJÄNSTER

TryggAnslutning
Denna tjänst innebär att vi har full kontroll över en säker uppkoppling, drift och funktion av ert kamerasystem.
TryggÅtgärd
Uppmärksamhetskamera med åtgärd.
TryggByggplats
Områdesskydd med Högtalarutrop.
TryggParkering
Trygghetstjänst vid exempelvis in-/utpassage, ensamarbete, trygghet på utsatta platser såsom parkeringsgarage.
TryggArbete
Trygghetstjänst vid exempelvis hemgång/låsning av arbetsplats.
Kamera rond
Istället för bilburen rondering. Ett smart och miljövänligt alternativ.

:

: